پانچ

لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
دستگاه پانچ اتوماتیک JBI Mini DOUC Punch
0

دستگاه پانچ اتوماتیک JBI Mini DOUC Punch تغذیه ی اتوماتیک و تنظیم سریع اندازه کاغذ حداکثر اندا.....

دستگاه پانچ اتوماتیک JBI Punch 3400
0

دستگاه پانچ اتوماتیک JBI Punch 3400 پانچ برقی پدالی استفاده از ابزار مختلف پانچ اندازه کاغذ.....

دستگاه پانچ برقی JBI Punch 5000
0

دستگاه پانچ برقی JBI Punch 5000 پانچ کاغذ برقی استفاده از ابزار مختلف عرض پانچ ۵۰ سانتیمتر .....