کاغذ خردکن

لیست نمایش: شبکه
مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
خردکن HSM MultiShred

خردکن HSM MultiShred

180,000تومان
3

کاغذ خرد کن رومیزی  HSM Multishred ساخت کشور آلمان ب همراه 2سال گارانتی مشخصات کاغذ .....

کاغذ خردکن EBA 1120S

کاغذ خردکن EBA 1120S

895,000تومان
0

کاغذ خردکن EBA 1120S ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۲ سانتیمتر ظرفیت از ۹ ت.....

کاغذ خردکن EBA 1121C
0

کاغذ خردکن EBA 1121C ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۲ سانتیمتر ظرفیت از ۶ ت.....

کاغذ خردکن EBA 1121S
0

کاغذ خردکن EBA 1121S ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۲ سانتیمتر ظرفیت از ۹ ت.....

کاغذ خردکن EBA 1123C

کاغذ خردکن EBA 1123C

2,755,000تومان
0

کاغذ خردکن EBA 1123C ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۲ سانتیمتر ظرفیت از ۶ ت.....

کاغذ خردکن EBA 1123S
0

کاغذ خردکن EBA 1123S ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۲ سانتیمتر ظرفیت از ۶ ت.....

کاغذ خردکن EBA 1324C

کاغذ خردکن EBA 1324C

3,245,000تومان
0

کاغذ خردکن EBA 1324C ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۴ سانتیمتر ظرفیت از ۱۰ .....

کاغذ خردکن EBA 1324CCC

کاغذ خردکن EBA 1324CCC

6,395,000تومان
0

کاغذ خردکن EBA 1324CCC ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۴ سانتیمتر ظرفیت از ۳.....

کاغذ خردکن EBA 1324S

کاغذ خردکن EBA 1324S

3,255,000تومان
0

کاغذ خردکن EBA 1324S ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۴ سانتیمتر ظرفیت از ۱۲ .....

کاغذ خردکن EBA 1424C
0

کاغذ خردکن EBA 1424C ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۴ سانتیمتر ظرفیت از ۱۱ .....

کاغذ خردکن EBA 1424S
0

کاغذ خردکن EBA 1424S ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۴ سانتیمتر ظرفیت از ۱۹ .....

کاغذ خردکن EBA 1524C
0

کاغذ خردکن EBA 1524C ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۴ سانتیمتر ظرفیت از ۹ ت.....

کاغذ خردکن EBA 1524S
0

کاغذ خردکن EBA 1524S ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۴ سانتیمتر ظرفیت از ۱۹ .....

کاغذ خردکن EBA 2125C
0

کاغذ خردکن EBA 2125C ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۶ سانتیمتر ظرفیت از ۹ ت.....

کاغذ خردکن EBA 2125S
0

کاغذ خردکن EBA 2125S ابعاد کوچک مناسب مصارف اداری دهانه ورودی کاغذ ۲۶ سانتیمتر ظرفیت از ۱۸ .....